This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Cookie Policy   Privacy Notice

Uddannelse

ESAB's videnscenter

Siden Oscar Kjellbergs opfindelse af den belagte svejseelektrode i 1904 har ESAB i højere grad end noget andet selskab spillet en central rolle i opdagelsen og udviklingen af de almindeligt kendte svejseprocesser.

ESAB's videnscenter omfatter en stor mængde information for svejseren, teknikeren, svejseinspektøren og projektlederen.

Fire trin til korrekt dysevalg

Fire trin til korrekt dysevalg

Vælg en blokdyse eller en todelt dyse: Acetylen – altid blokdyser. Andre brændgasser – todelte dyser giver den mest effektive drift ved normal skæring Blokdyser forlænger levetiden, hvor opvarmningen er meget kraftig. Vælg serie: OXWELD® 1500-serien af dyser – CW-23, CW-400 og CW-500 skæretilbehør C-32, C-66, C-77 og C-97 håndskærebrændere Skærebrændere til alle maskiner PUROX® 4200-serien af dyser – CW-200, CW-250 og CW-300 skæretilbehør type "E" og C-84 håndskærebrændere Vælg forvarmekapacitet: Valg af dyse er afhængigt af forvarmekapaciteten. Stål belagt af rust og glødeskal samt vinkelskæring skræver kraftig forvarmning. Vælg størrelse: Vælg den størrelse, ...

Fire trin til korrekt dysevalg

Vælg en blokdyse eller en todelt dyse: Acetylen – altid blokdyser. Andre brændgasser – todelte dyser giver den mest effektive drift ved normal skæring Blokdyser forlænger levetiden, hvor opvarmningen er meget kraftig. Vælg serie: OXWELD® 1500-serien af dyser – CW-23, CW-400 og CW-500 skæretilbehør C-32, C-66, C-77 ...

Læs mere

Svejsesikkerhed

Patenteret udbrændingsbeskyttelse for gasregulator fra ESAB. 

Patenteret udbrændingsbeskyttelse for gasregulator fra ESAB. 

Læs mere

En introduktion til svejseinspektion

Man kan evaluere mange karakteristika ved en svejsesøm under en svejseinspektion, nogle vedrører svejsesømmens størrelse, andre forekomsten af diskontinuiteter i svejsesømmen. Svejsesømmens størrelse kan være yderst vigtig, da denne ofte kan være direkte knyttet til svejsesømmens styrke og dens dermed forbundne præstation. For små svejsesømme vil eventuelt ikke kunne modstå belastninger under anvendelsen. Diskontinuiteter i svejsesømmen kan også være vigtige. Dette er fejl i eller op mod svejsesømmen, som eventuelt, afhængig af deres størrelse og/eller placering, kan forhindre svejsesømmen i at levere den ønskede præstation. Typisk betegnes disse diskontinuiteter, når de har en uacceptabel ...

Man kan evaluere mange karakteristika ved en svejsesøm under en svejseinspektion, nogle vedrører svejsesømmens størrelse, andre forekomsten af diskontinuiteter i svejsesømmen. Svejsesømmens størrelse kan være yderst vigtig, da denne ofte kan være direkte knyttet til svejsesømmens styrke og dens dermed forbundne præstation. For små svejsesømme vil ...

Læs mere

Hvad er den bedste måde at skære stålplade på?

Oxy-fuel, plasma, laser eller vandstråle Der er mange måder at skære plader af blødt stål på. Nogle af disse er velegnet til automatisering og andre er ikke. Nogle er egnet til tyndere plader og andre til tykkere. Nogle er hurtige, andre er langsomme. Nogle er forbundet med lavere udgifter, andre er dyre. Og nogle er nøjagtige, andre er ikke så nøjagtige. Denne artikel ser på de fire primære metoder, der benyttes til CNC-formskæringsmaskiner, sammenligner styrker og svagheder for hver proces, og giver så nogle få kriterier, der kan benyttes til at fastlægge, hvilken proces der er bedst egnet til dit anvendelsesområde.

Oxy-fuel-skæring

Oxy-fuel-skæring eller flammeskæring, er langt ...

Oxy-fuel, plasma, laser eller vandstråle Der er mange måder at skære plader af blødt stål på. Nogle af disse er velegnet til automatisering og andre er ikke. Nogle er egnet til tyndere plader og andre til tykkere. Nogle er hurtige, andre er langsomme. Nogle er forbundet med lavere udgifter, andre er dyre. Og nogle er nøjagtige, andre er ikke så nøjagtige. ...

Læs mere

Hvordan man udfører fejlfinding på plasmaskærekvaliteten

Indledning Som ved alle andre skæreprocesser, er der mange variabler, der kan påvirke plasmaskærekvaliteten. Nogle af disse variabler omfatter:

Brændertype Brænderjustering Forbrugsmaterialers tilstand Buespænding, eller skærehøjde Gastype Gassens renhed Gastryk og -flow Materialetykkelse Materialesammensætning Overfladetilstand Skærestrømstyrke Størrelse på dyseåbning Skærehastighed (dvs. maskinens vandringshastighed) De fleste af disse variabler er indbyrdes afhængige, hvilket betyder, at når du ændrer én variabel, påvirker dette de andre. At finde ud af, hvordan man løser problemer med skærekvaliteten kan være vanskeligt, så følgende information blev samlet for at give ...

Indledning Som ved alle andre skæreprocesser, er der mange variabler, der kan påvirke plasmaskærekvaliteten. Nogle af disse variabler omfatter:

Brændertype Brænderjustering Forbrugsmaterialers tilstand Buespænding, eller skærehøjde Gastype Gassens renhed Gastryk og -flow Materialetykkelse Materialesammensætning Overfladetilstand Skærestrømstyrke Størrelse ...

Læs mere

Kan jeg svejse aluminium til stål?

Sprg.: Kan jeg svejse aluminium til stål med GMAW- eller GTAW-svejseprocessen?

Svar: Selvom aluminium relativt let kan fastgøres til de fleste andre metaller via fastklæbning eller mekanisk fastgørelse, kræves der særlige teknikker, hvis det skal buesvejses til andre metaller såsom stål. Der dannes meget skøre intermetalliske forbindelser, når metaller såsom stål, kobber, magnesium eller titan buesvejses direkte til aluminium. For at undgå disse skøre forbindelser er der blevet udviklet nogle særlige teknikker for at isolere det andet metal fra det smeltede aluminium under buesvejsningsprocessen. De to mest almindelige metoder til at lette buesvejsning af aluminium til stål er bimetalliske ...

Sprg.: Kan jeg svejse aluminium til stål med GMAW- eller GTAW-svejseprocessen?

Svar: Selvom aluminium relativt let kan fastgøres til de fleste andre metaller via fastklæbning eller mekanisk fastgørelse, kræves der særlige teknikker, hvis det skal buesvejses til andre metaller såsom stål. Der dannes meget skøre intermetalliske forbindelser, ...

Læs mere

Vandstraaleskaering

Skæring med en højtryksvandstråle er et godt alternativ til den traditionelle termiske skæreproces. Ved at tilsætte abrasive materialer til vandstrålen er det muligt at skære en lang række metaller samt ikke-metalliske materialer med høj konturpræcision, f.eks. ulegeret og rustfrit stål, titan, aluminium, sten, glas, keramik og forskellige former for plast og masser.

 

Vandstråleskæring med en ESAB skæremaskine giver de bedste resultater. For at opfylde de krav, der stilles til skæreprocessen, har ESAB udviklet CNC-styrede maskiner, som udnytter det fulde potentiale ved vandstråleskæring. Servodrevne enheder kører de abrasive skæremaskiner med hastigheder fra 2,5 til 25.000 mm/min., ...

Skæring med en højtryksvandstråle er et godt alternativ til den traditionelle termiske skæreproces. Ved at tilsætte abrasive materialer til vandstrålen er det muligt at skære en lang række metaller samt ikke-metalliske materialer med høj konturpræcision, f.eks. ulegeret og rustfrit stål, titan, aluminium, sten, glas, keramik og forskellige former ...

Læs mere

Sømsvejsning

Anvendes, når der er behov for uigennemtrængelige metalpladesømme. Sømsvejsning er en fortløbende proces, hvor der anvendes elektrodehjul på emner med overlap. 

Anvendes, når der er behov for uigennemtrængelige metalpladesømme. Sømsvejsning er en fortløbende proces, hvor der anvendes elektrodehjul på emner med overlap. 

Læs mere

SAW - Pulversvejsning

SAW er en forkortelse af Submerged Arc Welding, en proces, hvor lysbuen etableres mellem en kontinuerligt tilført tråd og arbejdsstedet under et dække af svejsepulver. Lysbuen er således ikke synlig, men arbejder i en hulhed, omgivet af smeltet slagge under pulverdækket, idet også smeltebadet dækkes af slagge. Overskydende usmeltet pulver kan opsamles og bruges igen.  

Udstyret til pulversvejsning er mekaniseret og meget sjældent anvendt som manuelt udstyr. Man kan øge produktiviteten ved at bruge flere elektroder. Metoden er generelt meget produktiv og velegnet og foretrukket til oven-ned svejsning af lange svejsesamlinger i metervis. Den er meget anvendt til svejsning af trykbeholdere, ...

SAW er en forkortelse af Submerged Arc Welding, en proces, hvor lysbuen etableres mellem en kontinuerligt tilført tråd og arbejdsstedet under et dække af svejsepulver. Lysbuen er således ikke synlig, men arbejder i en hulhed, omgivet af smeltet slagge under pulverdækket, idet også smeltebadet dækkes af slagge. Overskydende usmeltet pulver kan opsamles ...

Læs mere

Punktsvejsning

Punktsvejsning er den mest kendte svejseproces inden for modstandssvejsning og er almindeligvis beregnet til sammensvejsning af metalplader. Svejsningen begrænses til et eller flere punkter, og de to emner overlapper normalt hinanden. Der anvendes elektrodespidser. 

Punktsvejsning er den mest kendte svejseproces inden for modstandssvejsning og er almindeligvis beregnet til sammensvejsning af metalplader. Svejsningen begrænses til et eller flere punkter, og de to emner overlapper normalt hinanden. Der anvendes elektrodespidser. 

Læs mere

Pressvejsning

Svejsningen placeres på et specielt formet kontaktpunkt på emnet. Dette kontaktpunkt kan f.eks. bestå af en projektion, ringformede eller forlængede projektioner. Samtidig svejsning af flere projektioner er mulig. Tilstrækkeligt store elektroder dækker alle svejsninger, der skal svejses i en enkelt arbejdsgang.

Enten overlap eller stumpsømme.

Eksempler på svejsbare emner:

Metalpladepressvejsning af bolte og møtrikker specielt konstrueret til pressvejsning og tilgængelige på markedet Pressvejsning af T-formede eller korsformede rørforbindelser samt ledningshaner og rørfinner Trådkorssvejsning er en pressvejseproces  

Svejsningen placeres på et specielt formet kontaktpunkt på emnet. Dette kontaktpunkt kan f.eks. bestå af en projektion, ringformede eller forlængede projektioner. Samtidig svejsning af flere projektioner er mulig. Tilstrækkeligt store elektroder dækker alle svejsninger, der skal svejses i en enkelt arbejdsgang.

Enten overlap eller stumpsømme.

Eksempler ...

Læs mere

Plasma skæring

I denne proces anvendes en koncentreret elektrisk lysbue, som smelter materialet med en plasmastråle med meget høj temperatur. Alle elektrisk ledende materialer kan skæres. ESAB CUTTING SYSTEMS tilbyder plasmaskæremaskiner med skærestrømområde fra 20 til 1000 ampere for skæring af plader med materialetykkelse fra 0,5 til 160 mm. Som plasmagas anvendes trykluft, nitrogen, oxygen eller argon/hydrogen til skæring af ulegeret og højtlegeret stål, aluminium, kobber samt andre metaller og legeringer.

 

Moderne teknologi til alle elektrisk ledende materialer, anvendes især til konstruktionsstål, rustfrit og ikke-jernholdige metaller. Lav varmvridning af materialet på grund af den særdeles ...

I denne proces anvendes en koncentreret elektrisk lysbue, som smelter materialet med en plasmastråle med meget høj temperatur. Alle elektrisk ledende materialer kan skæres. ESAB CUTTING SYSTEMS tilbyder plasmaskæremaskiner med skærestrømområde fra 20 til 1000 ampere for skæring af plader med materialetykkelse fra 0,5 til 160 mm. Som plasmagas anvendes ...

Læs mere

Plasma Arc svejsning

PAW er en forkortelse af Plasma Arc Welding og minder som metode meget om TIG-svejsning, men i forhold til denne giver mulighed for forøget produktivitet.  

Plasmasveising benytter to separate gassforsyninger, plasmagassen som strømmer omkring wolframelektroden og deretter former plasmalysbuen og dekkgassen som beskytter sveisebadet.  

 

PAW bruges med to luftarter, en plasmadannende gas, som tilføres omkring wolframelektroden, og en beskyttelsesgas uden om med det formål at beskytte smelten.  

 

Man taler om forskellige PAW-typer:  

1. Mikroplasmasvejsning med strømstyrker fra 0,1A til 20A 

2. Mediumplasmasvejsning med strømstyrker fra 20A til 100A  

3. ...

PAW er en forkortelse af Plasma Arc Welding og minder som metode meget om TIG-svejsning, men i forhold til denne giver mulighed for forøget produktivitet.  

Plasmasveising benytter to separate gassforsyninger, plasmagassen som strømmer omkring wolframelektroden og deretter former plasmalysbuen og dekkgassen som beskytter sveisebadet.  

 

PAW ...

Læs mere

Modstandssvejsning

Ved modstandssvejsning sammenføjes metaller uden brug af tilsatsmateriale. Der anvendes tryk og elektrisk strøm på områderne, der skal sammensvejses. Varmemængden afhænger af den elektriske modstand i svejseområdet. Modstanden er en vigtig faktor ved denne svejseproces og har da også givet navn til processen.

 

De vigtigste svejseprocesser inden for modstandssvejsning er:

Punktsvejsning Pressvejsning Sømsvejsning Modstandsstuksvejsning Brændstuksvejsning  

Ved modstandssvejsning sammenføjes metaller uden brug af tilsatsmateriale. Der anvendes tryk og elektrisk strøm på områderne, der skal sammensvejses. Varmemængden afhænger af den elektriske modstand i svejseområdet. Modstanden er en vigtig faktor ved denne svejseproces og har da også givet navn til processen.

 

De vigtigste svejseprocesser ...

Læs mere

Modstandsstuksvejsning

Anvendes normalt til sammensvejsning af metaltråde. De to emner placeres med endernes overflader mod hinanden. Ved tilstrækkeligt svejsetryk mellem de to overflader tændes der for svejsestrømmen, de to overflader varmes op, og svejsningen resulterer i et jævnt opstukket metal.

 

Anvendes normalt til sammensvejsning af metaltråde. De to emner placeres med endernes overflader mod hinanden. Ved tilstrækkeligt svejsetryk mellem de to overflader tændes der for svejsestrømmen, de to overflader varmes op, og svejsningen resulterer i et jævnt opstukket metal.

 

Læs mere

MMA eller SMAW

Svejsning med beklædte elektroder benævnes undertiden MMA (Manual Metal Arc) eller SMAW (Shielded Metal Arc Welding). Det er den ældste og første lysbuemetode, som blev udviklet til industrielle anvendelser.

 

En lysbue etableres mellem en beklædt metalelektrode og arbejdsstykket. Gennem lysbuen overføres små dråber af smeltet metal til grundmaterialet, idet smeltningen af belægningen frembringer en slagge, som lægger sig beskyttende omkring disse dråber. Hertil kommer, at afbrændingen af belægningen danner gasarter, som fortrænger luften fra lysbueområdet og således giver yderligere beskyttelse under metaloverførslen. Den dannede slagge er lettere end metallet og flyder derfor ...

Svejsning med beklædte elektroder benævnes undertiden MMA (Manual Metal Arc) eller SMAW (Shielded Metal Arc Welding). Det er den ældste og første lysbuemetode, som blev udviklet til industrielle anvendelser.

 

En lysbue etableres mellem en beklædt metalelektrode og arbejdsstykket. Gennem lysbuen overføres små dråber af smeltet metal til ...

Læs mere

MIG/MAG eller GMAW

GMAW er en forkortelse af Gas Metal Arc Welding, meget ofte omtalt som MIG/CO2-svejsning, eller MAG-svejsning. Lysbuen dannes mellem en kontinuerligt fremført metaltråd og arbejdsstykket, idet lysbue og smeltebad er beskyttet mod atmosfæren af en strøm af beskyttelsesgas (inaktiv eller aktiv).  

Metoden egner sig til de fleste metaller, og der er tilsatsmaterialer i form af tråde til mange forskellige metaller. MIG/MAG-svejsning er som udgangspunkt mere produktiv end MMA-metoden, hvor skifte- og flyttetid forekommer hyppigt, ved hvert elektrodeskift, og hvor der også er materialespild fra hver elektroderest. Ca. 65% af den forbrugte elektrodevægt ved MMA-metoden bliver til svejsemetal. ...

GMAW er en forkortelse af Gas Metal Arc Welding, meget ofte omtalt som MIG/CO2-svejsning, eller MAG-svejsning. Lysbuen dannes mellem en kontinuerligt fremført metaltråd og arbejdsstykket, idet lysbue og smeltebad er beskyttet mod atmosfæren af en strøm af beskyttelsesgas (inaktiv eller aktiv).  

Metoden egner sig til de fleste metaller, og ...

Læs mere

Laserskæring

• Kontaktfri termisk skæreprocess med høj præcision

• Koncentreret laserstråle giver meget små snitflader (0,1 til 0,6 mm)

• Begrænsede deformationer pga. varme

• Høj skærekvalitet i forskellige materialer, f.eks. i pladejern op til 25 mm

• Mulighed for skæring i smig op til 15 mm

• Sammenlignet med oxy/fuel og plasma skæring, giver laser skæring ikke nødvendige efterarbejder

 

• Kontaktfri termisk skæreprocess med høj præcision

• Koncentreret laserstråle giver meget små snitflader (0,1 til 0,6 mm)

• Begrænsede deformationer pga. varme

• Høj skærekvalitet i forskellige materialer, f.eks. i pladejern op til 25 mm

• Mulighed for skæring i smig op til 15 mm

• Sammenlignet med oxy/fuel og plasma skæring, ...

Læs mere

Hårdpålægning

Hårdpålægning er den svejseteknik, som man anvender, når nedslidte dele, som ellers vil være dyre at udskifte, ved hjælp af svejsning bliver rekonditionerede. Ofte opnår man ved reparation længere levetid for en komponent, end den havde som ny, fordi man kan påsvejse lag med stor styrke mod slid, det være sig slag, stød og smerglende påvirkning samt lag med stor korrosionsstyrke. Man pålægger ganske tykke lag (fra 2 mm og opefter), og undertiden anvendes særlige bufferlag under selve hårdpålægningen for at sikre dette mod metallurgiske problemer fra grundmaterialet. Der findes elektroder og tråde, som dækker mange forskellige grader og kombinationer af behov, når det gælder at få beskyttelse ...

Hårdpålægning er den svejseteknik, som man anvender, når nedslidte dele, som ellers vil være dyre at udskifte, ved hjælp af svejsning bliver rekonditionerede. Ofte opnår man ved reparation længere levetid for en komponent, end den havde som ny, fordi man kan påsvejse lag med stor styrke mod slid, det være sig slag, stød og smerglende påvirkning samt ...

Læs mere

GTAW TIG-svejsning

GTAW er en forkortelse af Gas-shielded Tungsten Arc Welding, og metoden omtales hyppigst som TIG-svejsning. Lysbuen dannes mellem en wolframelektrode og arbejdsstykket, idet lysbuen og smeltebadet beskyttes af en tilført inaktiv gas.  

Hvis der skal anvendes tilsatsmateriale, tilsættes det i form af tråd til smeltebadets forkant. Med TIG-svejsning har man en meget ren svejsemetode, som giver høj kvalitet i svejsemetallet. Da der ikke forekommer slagger, er der ingen risiko for svejsemetal med slaggeindeslutninger, og de færdige svejsesømme kræver nærmest ingen afrensning inden brug. Næsten alle metaller kan TIG-svejses, og metoden er velegnet både til manuel og automatisk brug. Det store ...

GTAW er en forkortelse af Gas-shielded Tungsten Arc Welding, og metoden omtales hyppigst som TIG-svejsning. Lysbuen dannes mellem en wolframelektrode og arbejdsstykket, idet lysbuen og smeltebadet beskyttes af en tilført inaktiv gas.  

Hvis der skal anvendes tilsatsmateriale, tilsættes det i form af tråd til smeltebadets forkant. Med TIG-svejsning ...

Læs mere

FSW - Friction Stir Svejsning

FSW er en forkortelse af Friction Stir Welding, som betegner en proces, hvor der opnås fuld gennemsvejsning, uden at materialet blive smeltet. Den bruges foreløbig til at sammensvejse aluminiumplader eller profiler og er udviklet og patenteret af TWI (The Welding Institute Cambridge, U.K.).

 

Til selve processen benyttes et cylindrisk værktøj med en skulder. Under rotation presses det ned i skillefladen mellem de to tæt anliggende kanter, som skal svejses. Arbejdsemnerne er anbragt hårdt indspændt i en fikstur, således at de anliggende kanter er fastholdte og ikke kan tvinges fra hinanden. Det cylindriske, roterende værktøj har en speciel profiludformning og presses ned, indtil ...

FSW er en forkortelse af Friction Stir Welding, som betegner en proces, hvor der opnås fuld gennemsvejsning, uden at materialet blive smeltet. Den bruges foreløbig til at sammensvejse aluminiumplader eller profiler og er udviklet og patenteret af TWI (The Welding Institute Cambridge, U.K.).

 

Til selve processen benyttes et cylindrisk ...

Læs mere

Flammeskæring

Flammeskæring anvendes grundlæggende til skæring af ulegeret stål med særdeles gode resultater. De anvendte gastyper er acetylen, propan, naturgas eller blandgas. Med ESABs skæresystemer med et enkelt eller flere brænderhoveder får man en lønsom og præcis skæring af forskellige pladetykkelser.

Traditionel termisk skæreproces til lavtlegeret stål Vertikal skæring og skærpning (pladeforberedelse før svejsning) Omkostningseffektiv især ved drift med flere brændere Den mest effektive teknologi til mekaniseret flammeskæring, også i fremtiden, med bedste skærekvalitet i materialetykkelser op til 300 mm

Flammeskæring anvendes grundlæggende til skæring af ulegeret stål med særdeles gode resultater. De anvendte gastyper er acetylen, propan, naturgas eller blandgas. Med ESABs skæresystemer med et enkelt eller flere brænderhoveder får man en lønsom og præcis skæring af forskellige pladetykkelser.

Traditionel termisk skæreproces til lavtlegeret ...

Læs mere

ESW - Elektroslaggesvejsning

ESW, en forkortelse af Electro Slag Welding, er en proces, som startes med lysbue på tilsvarende måde som pulversvejsning. Pulveret er imidlertid udviklet til at danne en slagge med en høj elektrisk modstand. ESW er baseret på, at der etableres og vedligeholdes et slaggebad af en passende størrelse og dybde, således at den til svejsningen nødvendige varmeudvikling sker ved strømgennemgang fra elektroden (tråd eller tråde), efter at lysbuen er slukket, til arbejdsstykket, igennem nævnte smeltebad med den høje elektriske modstand.  

Den typiske elektroslaggesvejsning udføres derfor lodret-stigende, idet slaggebadet holdes mellem de to pladekanter og to vandkølede kobberbakker, som sammen ...

ESW, en forkortelse af Electro Slag Welding, er en proces, som startes med lysbue på tilsvarende måde som pulversvejsning. Pulveret er imidlertid udviklet til at danne en slagge med en høj elektrisk modstand. ESW er baseret på, at der etableres og vedligeholdes et slaggebad af en passende størrelse og dybde, således at den til svejsningen nødvendige ...

Læs mere

FCAW - Svejsning med rørtråd

FCAW er en forkortelse af Flux Cored Arc Welding; metoden er at betragte som en variant af MIG/MAG hvad angår udstyret til svejsning. Tråden er imidlertid ikke massiv, men udformet som et tyndt rør med en indvendig kerne af pulver. Tråden formes op fra et tyndt smalt bånd, idet pulver og legeringsmaterialer undervejs tilføres kontrolleret, inden slutformningen lukker båndet sammen til rørtrådens færdige runde tværsnit. Ligesom ved MIG/MAG-metoden anvendes beskyttelsesgas for lysbuen mod den omgivende atmosfære. Der findes dog rørtråde, hvor en speciel pulverfyldning er udviklet til at frembringe så store mængder røg og gas, at man herved kan fordrive atmosfæren fra lysbuen og dens omgivelser. ...

FCAW er en forkortelse af Flux Cored Arc Welding; metoden er at betragte som en variant af MIG/MAG hvad angår udstyret til svejsning. Tråden er imidlertid ikke massiv, men udformet som et tyndt rør med en indvendig kerne af pulver. Tråden formes op fra et tyndt smalt bånd, idet pulver og legeringsmaterialer undervejs tilføres kontrolleret, inden ...

Læs mere

Elektrogassvejsning

Metoden er en videreudvikling af ESW, som både i udstyr og praktisk brug ligner ESW. Imidlertid er der ingen slagge, men en konstant lysbue, som arbejder under beskyttelsesgas ligesom en MIG/MAG-lysbue. Pladekanterne er enten tildannede som I- eller V-søm, og godstykkelser fra 12 til 100 mm kan svejses. Der kan anvendes oscillerende tråd (i pladens tykkelsesretning), og der bruges vandkølede kobberbakker.Sammenlignet med MIG/MAG-metoden er elektrogassvejsning meget hurtig, og den er særlig velegnet til lange lodrette samlinger, som de f.eks. forekommer i standtanke eller på skibssider.

 

Man kan anvende både massive tråde og rørtråde og beskyttelsesgasser som ved MIG/MAG. Sammenlignet ...

Metoden er en videreudvikling af ESW, som både i udstyr og praktisk brug ligner ESW. Imidlertid er der ingen slagge, men en konstant lysbue, som arbejder under beskyttelsesgas ligesom en MIG/MAG-lysbue. Pladekanterne er enten tildannede som I- eller V-søm, og godstykkelser fra 12 til 100 mm kan svejses. Der kan anvendes oscillerende tråd (i pladens ...

Læs mere


Sociale medier

Hold dig i forbindelse med ESAB på Facebook, YouTube og Twitter og følg med i de sidste nye begivenheder. Se vores kampagner, begivenheder, fotos, videoer med mere. Kom i forbindelse og bliv venner med andre fans eller diskuter de sidste nye opslag og pressemeddelelser.


Undervisning

Hos ESAB mener vi, at vi kun kan opnå fortræffelighed ved at understøtte vores produkter og tjenester med undervisning af højeste kvalitet. Vores undervisningsprogrammer omfatter mange forskellige valgmuligheder, der alle giver mulighed for at uddybe kendskab til maskiner, sikre betjeningsteknikker og maksimeret produktivitet. Vores kursustilbud kombinerer instruktørledet undervisning med praktiske aktiviteter samt skræddersyede programmer til operatører og teknikere. ESAB's moderne undervisningsfaciliteter tilbyder det bedst mulige undervisningsmiljø med den mest avancerede teknologi.

Se vores undervisningskalender for kursusoversigter og oplysninger om de forskellige kurser.


x
x

x

Loading..