Videnscenter.

En introduktion til svejseinspektion

Man kan evaluere mange karakteristika ved en svejsesøm under en svejseinspektion, nogle vedrører svejsesømmens størrelse, andre forekomsten af diskontinuiteter i svejsesømmen. Svejsesømmens størrelse kan være yderst vigtig, da denne ofte kan være direkte knyttet til svejsesømmens styrke og dens dermed forbundne præstation. For små svejsesømme vil eventuelt ikke kunne modstå belastninger under anvendelsen. Diskontinuiteter i svejsesømmen kan også være vigtige. Dette er fejl i eller op mod svejsesømmen, som eventuelt, afhængig af deres størrelse og/eller placering, kan forhindre svejsesømmen i at levere den ønskede præstation. Typisk betegnes disse diskontinuiteter, når de har en uacceptabel størrelse eller placering, svejsedefekter, og de kan nogle gange forårsage svigt af svejsesømmen før tiden som følge af en reduktion af svejsesømmens styrke eller ved at danne spændingskoncentrationer i den svejsede komponent.

Inspektion af svejsesømme kan foretages af en række forskellige årsager. Måske er den mest grundlæggende årsag at fastlægge, om svejsesømmen er af passende kvalitet til den tiltænkte anvendelse. For at evaluere en svejsesøms kvalitet skal vi først have en eller anden målestok, så vi kan sammenligne dens karakteristika. Det er ikke praktisk at forsøge at evaluere en svejsesøms kvalitet uden en eller anden form for specifikke kriterier for accept.

Kriterier for accept af svejsesømmens kvalitet kan stamme fra en række forskellige kilder. Tegningen/blåtrykket for svejseopgaven vil typisk give svejsesømmenes størrelser og eventuelt også andre dimensionsoplysninger for svejsningen, såsom længde og placering af svejsesømmene. Disse målkrav er normalt fastlagt via designberegninger, eller også har man taget dem fra dokumenterede design, man ved opfylder præstationskravene til svejsesamlingen.

Det niveau eller den mængde af svejsediskontinuiteter der er acceptabelt eller uacceptabelt i forbindelse med svejseinspektionen, fastlægges normalt på grundlag af svejsekodekser og -standarder. Der er udviklet svejsekodekser og -standarder til mange anvendelsesområder inden for svejsefabrikation. Det er vigtigt at vælge en svejsestandard, der er beregnet til brug inden for den specifikke industri eller til det anvendelsesområde, man er involveret i.

Svejseinspektion kan ofte kræve, at svejseinspektøren har en bred viden: Forståelse af svejsetegningerne, svejsesymboler, design af svejsesamlinger, svejseprocedurer, krav i kodekser og standarder samt inspektions- og testteknikker, for blot at nævne nogle få. Af denne årsag kræver mange svejsekodekser og -standarder, at svejseinspektøren har en formel kvalifikation eller har den nødvendige viden til at udføre inspektionsarbejdet. Der findes en række undervisningskurser i svejseinspektion og en række certificeringsprogrammer for svejseinspektører verden over. Det mest populære program, der benyttes i USA, leveres af the American Welding Society (AWS). Dette er Certified Welding Inspector-programmet (CWI). Certificering som en svejseinspektør kræver normalt at kunne udvise sin viden om svejseinspektion ved at bestå en eksamen.

For at påskønne omfanget af svejseinspektion yderligere, er vi nødt til at se på nogle specifikke områder inden for inspektionsteknikker og svejseinspektionsanvendelser. Jeg har valgt følgende emner for at give denne oversigt over svejseinspektion:

Inspektion og test for svejseprocedurekvalificering – Typer af inspektion, der benyttes til disse krav, og hvordan de kan være en afgørende del af den overordnede svejsekvalitetskontrol.

Visuel inspektion – ofte den letteste, mest omkostningseffektive og, nok, hvis den udføres korrekt, den mest effektive metode til svejseinspektion for mange anvendelsesområder.

Detektion af overfladerevner – metoder såsom kapillarvæskeinspektion og magnetisk partikelinspektion – hvordan de benyttes og hvad de konstaterer.

Radiografisk og ultrasonisk svejsesømsinspektion – metoder, der betegnes ikke destruktiv prøvning (NDT) og typisk benyttes til at undersøge svejsesømmens interne struktur for at fastlægge svejsesømmens integritet uden at ødelægge den svejsede komponent.

Destruktiv svejsesømsprøvning – metoder, der benyttes til at fastlægge svejsesømmens integritet eller præstation, typisk via tværsnit og/eller brud på den svejsede komponent for at evaluere forskellige mekaniske og fysiske karakteristika.

En af de væsentligste bestanddele i et vellykket svejsekvalitetssystem er etablering, introduktion og kontrol af et solidt svejseinspektionsprogram. Først efter fuld evaluering af kravene til svejsesømmens kvalitet/kriterierne for accept af svejsesømmen, efter fuld vurdering af de inspektions- og testmetoder, der skal benyttes, og tilgængeligheden af tilstrækkeligt kvalificerede og/eller erfarne svejseinspektører, kan et sådant program etableres.

 

Oprettet i Svejseinspektion , Markeret med Svejsning

x

x

Loading..